VSO-Presentatiedag 2010

26 juli 2010

 

OS bezoekt VSO-Presentatiedag 2010

De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) behartigt de belangen van bureaus die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Eens in de twee jaar komen de leden van deze vereniging bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. In een met onderzoekers volgepakt stadion Galgenwaard (Utrecht) werden dit jaar op 3 juni de nieuwe ontwikkelingen in workshops gepresenteerd en bediscussieerd.


Centraal dit jaar stond het thema ‘bewegen’ en de veranderende rol van de onderzoeker. Tot ongeveer 1980 was de wetenschapper het vertrekpunt als beleidsmakers gebruik maakten van onderzoek, tussen 1980 en 2010 stond de opdrachtgever (politiek) centraal. De laatste tijd staat de burger steeds meer aan de basis van de beleidscyclus (zie de workshops 4 en 9 via onderstaande link). Een breed scala aan sociale media, zoals internet-forums en sociale netwerken spelen daarbij een rol van betekenis.

Enkele presentaties die deze dag werden gegeven zijn terug te vinden op http://www.congresenstudiecentrum.nl/handouts/100603vso/main.html