Wat vinden Stadjers van de gemeenteraad?

15 juni 2016

In mei dit jaar hebben we het Stadspanel gevraagd wat zij weten, meekrijgen en vinden van de gemeenteraad en zijn functioneren. Bijna 70 procent van de respondenten heeft minstens enige interesse in de Groningse gemeentepolitiek. Hoe jonger, hoe minder interesse. Raadsleden krijgen voornamelijk het advies mee het contact met inwoners en wijken te bevorderen.

Lees nu het rapport