Werkgelegenheid en bedrijvendynamiek 2021-2022 in de gemeente Groningen

15 maart 2023

Het aantal vestigingen in de gemeente Groningen neemt in de periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022 toe met 1.319 naar 25.068. De totale werkgelegenheid neemt toe met 7.578 banen naar 169.914.

Het aantal vaste banen stijgt met 7.488 naar 163.070. Een toename van 4,8 procent. Het aantal ingeleende uitzendkrachten is 6.844, een stijging van 1,3 procent.

Het aandeel van eenpersoonsvestigingen in de gemeente Groningen blijft toenemen, met 1,6 procentpunt naar 74,0 procent. Het aandeel in de werkgelegenheid van deze vestigingen is 10,9 procent.

De meeste banen vinden we in de grootteklasse ‘250 en meer personen’, namelijk 59.909 van de 169.914 banen. Het MBK (2 -249 personen) telt 91.425 banen.

In het rapport staat een uitsplitsing van het aantal vestigingen en banen naar: grootteklasse, branche, speerpuntsectoren en werklocaties. Daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures en de toekomstverwachting van het personeel bij de vestigingen.

Al laatste besteden we aandacht aan de bedrijvendynamiek en kijken we dit jaar naar vertrekkende vestigingen.

Het volledige rapport Werkgelegenheid en bedrijvendynamiek in de gemeente Groningen is nu te lezen.