Werkmodel frontoffice Stip 2013

15 mei 2014

‘Wat mag je van een vrijwilliger vragen en wat niet?’ ‘Hoe kunnen vrijwilligers en professionals het best samenwerken?’
Deze twee vragen vormden de basis van een onderzoek dat in 2013 is gehouden bij zes Stip-locaties. Stip staat voor vijftien plekken in de Groningse wijken waar iedereen terecht kan die wat wil doen voor zijn buren of zijn buurt, die met vragen zit, of die ondersteuning nodig heeft. In Stip werken ongeveer 30 organisaties met elkaar samen.

lees de samenvatting

vraag de volledige rapportage op bij: info@stip-groningen.nl