Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid_ZONDER

16 september 2014

De gemeente Groningen houdt dit najaar een grootscheepse enquête over leefbaarheid en veiligheid in de wijken van de stad. We vragen ongeveer 7.000 willekeurig gekozen stadjers om hun mening. De helft bellen we op, de andere helft vragen we de enquête op internet in te vullen.

De gemeente Groningen wil graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen.
Daarom houdt de gemeente dit najaar voor de 10e keer een grootscheepse enquête. We vragen ongeveer 7.000 willekeurig gekozen wijkbewoners om hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt. De helft van de mensen bellen we op. De andere helft van de mensen vragen we de enquête op internet in te vullen.

Anoniem
Mensen die meedoen aan onze enquêtes blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Vinkhuizen. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus, en daar houden wij ons aan.

Eerdere onderzoeken
De Enquête leefbaarheid en veiligheid is sinds 1996 elke twee jaar uitgevoerd.
Bekijk eerdere rapportages Leefbaarheid en veiligheid.