Wijkenquêtes leefbaarheid en veiligheid

8 juni 2015

De gemeente Groningen wil graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen.
Daarom heeft de gemeente najaar 2016 voor de 11e keer een grootscheepse enquête gehouden. De inwoners hebben ruim 14.000 vragenlijsten ingevuld, waarvan 4.800 telefonisch. De anderen hebben dat online gedaan.

Anoniem
Mensen die meedoen aan onze enquêtes blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, bijvoorbeeld ‘de inwoners van Paddepoel’. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus, en daar houden wij ons aan.

Resultaten
De resultaten worden in het voorjaar van 2017 gepubliceerd, onder andere op deze website.

De resultaten van 2014
Over het algemeen is het beeld van de leefbaarheid en veiligheid behoorlijk constant. Dat blijkt uit enquêtes met stadjers en uit geregistreerde gegevens.  Wel zijn er tussen en soms binnen de wijken in de stad grote verschillen en verschuivingen zichtbaar. Vergeleken met de andere grotere steden in Nederland scoort Groningen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid bovengemiddeld goed.

De verloedering is zichtbaar afgenomen, vooral de afname van vernielingen. In sommige wijken is dit nog wel een punt van aandacht. Op sociaal gebied zien we minder gunstige ontwikkelingen in vooral wijken ten Noorden van de binnenstad. Positief is de toename van de aantallen vrijwilligers en mantelzorgers. In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens.
Dit blijkt uit de antwoorden van 7.336 stadjers die meewerkten aan de Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid 2014.

Veel wijkbewoners van de Oosterparkwijk, Tuinwijk en de schilwijken rondom het centrum denken dat hun wijk in de toekomst op vooruit zal gaan. In een aantal andere wijken is het vertrouwen in de toekomst van de wijk behoorlijk teruggelopen. De combinatie tussen lage scores en weinig vertrouwen in de toekomst van de wijk is reden voor aandacht voor de wijken Indische buurt, Vinkhuizen en Selwerd.

Documenten:

Links: