Zicht op de briefadreshouders

5 juli 2010

In opdracht van De Stichting van de Straat heeft O&S Groningen een onderzoek uitgevoerd onder aanvragers van een briefadres. Deze stichting is een samenwerkingsverband van vijf organisaties die in de stad Groningen actief zijn op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen. Het betreft de organisaties Open Hof en Leger des Heils, Stichting Huis en WerkPro en en Limor. Er zijn onder meer vijftien aanvragers van een briefadres geïnterviewd met als doel meer inzicht te krijgen in de aard van de problematiek die leidt tot een aanvraag van een briefadres.

Bekijk document