Zorg in de groei : evaluatie van de nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg

23 april 2010

Door een wijziging van de Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn de gemeenten met ingang van 1 januari 2003 verantwoordelijk geworden voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen en daarmee verplicht om het wettelijk basistakenpakket uit te voeren. Onder invloed van de vaststelling van het basistakenpakket JGZ en het veranderende beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau heeft de GGD Groningen gewerkt aan een herijking van de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot19-jarigen.
Doel van het JGZ beleid is “het beschermen en bevorderen van de gezondheid van jongeren zodat iedereen als jongere en als volwassene optimaal individueel en maatschappelijk kan functioneren”.

In het schooljaar 2002-2003 heeft de GGD Groningen door middel van een pilot, op een aantal scholen in Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Groningen experimenteel de nieuw ontwikkelde werkwijze ingevoerd. De Hulpverleningsdienst (HVD) van de gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek opdracht gegeven te onderzoeken wat op verschillende scholen de ervaringen zijn met deze nieuwe werkwijze.

bekijk document