Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen, 2022

27 september 2022

In 2022 is de zwemvaardigheid (het diplomabezit) van de kinderen op de lagere school zitten geïnventariseerd. Van alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs  heeft 82 procent minimaal een A diploma. De percentages variëren van 45 procent in groep 3 tot 93 of meer procent in de groepen 6, 7 en 8. Dit komt erop neer dat in de hele gemeente van alle kinderen van 6 tot en met 11 jaar ongeveer 2.000 kinderen geen diploma hebben waarvan ongeveer de helft in groep 3 zit.

Lees verder in het rapport:

Zwemvaardigheid 2022