De bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2042 gemeente Groningen

23 december 2022

Download het bestand

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van de gemeente Groningen blijft de Groninger bevolking de komende twintig jaar groeien tot ruim 271.700 inwoners in 2041. De buitenlandse migratiesaldi blijven, net als de afgelopen jaren, een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei spelen. In vergelijking met de vorige prognose (2021-2041) laat de nieuwe prognose een grotere groei van de bevolking zien: de verwachte bevolkingsomvang in 2040 is drieduizend hoger dan volgens de prognose uit 2021. De ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek zijn eveneens geprognosticeerd. De prognosecijfers over huishoudens wijzen erop dat het aantal mensen dat alleen woont aanzienlijk groter zal blijven dan het aantal dat met een partner, kinderen, of ouders woont.