Enquête leefbaarheid 2020

De leefbaarheid in de gemeente Groningen is over het geheel genomen goed beoordeeld

Dit blijkt uit de enquête naar leefbaarheid en veiligheid die in 2020 is gehouden. Hieraan werkten ruim 23.000 inwoners van de gemeente Groningen mee! Bijna alle inwoners vinden dat ze in een prettige buurt wonen en voelen zich medeverantwoordelijk voor hun buurt. De invloed van corona en bijbehorende maatregelen valt mee, maar zien we wel terug bij verschillende onderwerpen, zoals minder bezoek aan evenementen en lagere tevredenheid met de omvang en geschiktheid van de woning. Ook zijn minder inwoners tevreden over hoe ze meedoen aan de samenleving. Daartegenover sporten inwoners meer dan twee jaar geleden en vinden meer inwoners dat buurtgenoten met verschillende etnische achtergronden goed met elkaar omgaan. Er bestaan duidelijke verschillen tussen de wijken en dorpen.

We hebben de belangrijkste resultaten thematisch in acht factsheets samengevat.

De resultaten per wij zijn te bekijken via basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen