Enquête Leefbaarheid 2022

Bijna alle inwoners van de gemeente vinden dat ze in een prettige buurt wonen en voelen zich medeverantwoordelijk voor hun buurt. Ze beoordelen hun buurt gemiddeld met een 7,8.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Enquête Leefbaarheid. Eind 2022 namen ruim 17.000 inwoners van de gemeente de moeite de vragenlijst in te vullen.

Deelname aan sociale activiteiten is weer terug op het niveau van voor de coronapandemie, maar daar staat tegenover dat meer inwoners moeite hebben om rond te komen.

Steeds meer inwoners sporten. Het aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging of sportschool, is licht gestegen. Tegelijkertijd zien we dat de tevredenheid over de aanwezigheid van sportvelden is gedaald. Ook zijn inwoners minder tevreden over de aanwezigheid van openbaar vervoer en maken ze zich zorgen over de verkeersveiligheid.

We hebben de belangrijkste resultaten thematisch in acht factsheets samengevat.

Ter aanvulling is een rapportage gemaakt, waarin specifiek twee vragen uit de enquête centraal staan:

  1. Waar wordt u blij van in uw buurt?
  2. Wat zijn volgens u de belangrijke problemen in uw buurt waarvan u vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt?

In de rapportage ‘Leefbaarheid in de Groningse wijken en dorpen’ worden de uitkomsten op deze twee vragen, inclusief een samenvatting van de toelichtingen, besproken per wijk of dorp.

Alle resultaten per wijk worden momenteel verwerkt en zijn binnenkort te bekijken via basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen