Evaluatie organisatie verkiezingen 2012

23 mei 2013

In opdracht van het Projectteam Verkiezingen van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een evaluatie uitgevoerd van de gang van zaken rondom de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012. Er is een online enquête gehouden onder alle stembureauleden die zitting hebben genomen op een stembureau in de gemeente Groningen. Van de respondenten waardeert 71% de organisatie van de verkiezingen met een rapportcijfer 8 of hoger.

Lees hier de evaluatie.

Evaluatie organisatie verkiezingen 2012

9 januari 2013

In opdracht van het Projectteam Verkiezingen van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een evaluatie uitgevoerd van de gang van zaken rondom de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012. Er is een online enquête gehouden onder alle stembureauleden die zitting hebben genomen op een stembureau in de gemeente Groningen. Van de respondenten waardeert 71% de organisatie van de verkiezingen met een rapportcijfer 8 of hoger.

Lees hier de evaluatie.

(meer…)