Inwonerspanel: Afvalbeleid gemeente Groningen

30 oktober 2019

In de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen bestaan nu nog verschillen in het afvalbeleid en de afvalstoffenheffing. Zo kenden gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar werd in de gemeente Haren afgerekend op gewicht. De gemeente Groningen werkt aan een nieuw, eenduidig afvalbeleid en alle inwoners zijn uitgenodigd mee te denken. Het Inwonerspanel is benaderd en we maakten een enquête voor inwoners die geen panellid zijn. In totaal gaven 7.335 inwoners hun mening.

Inwonerspanel: Afvalbeleid Groningen 2019