Inwonerspanel: fiets belangrijkste vervoermiddel in de gemeente

3 oktober 2022

Net als eerdere jaren vroeg OIS de leden van inwonerspanel Groningen Gehoord wat zij vinden van fietsen in de gemeente. In 2022 geven respondenten gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid over fietsen in de gemeente. Dit cijfer bleef de afgelopen jaren stabiel. De grote meerderheid van de respondenten vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente Groningen. Verder is men positief over de bewaakte fietsenstallingen. Vooral de stallingen bij station Europapark en het Forum scoren goed.

Bekijk alle resultaten in het rapport: Fietsen in Groningen 2022