Onderzoek woonwagenlocaties: woonwensen en -ervaringen

21 juli 2021

Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen onderzocht de woonwensen en -voorkeuren van bewoners van de tien woonwagenlocaties in de gemeente Groningen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de (sociale) verbondenheid met de locatie groot is. Wel geven veel respondenten aan dat er te weinig standplaatsen, woonwagenvakken en huurwoonwagens op de locaties zijn. Daardoor hebben vooral voor jongeren weinig kans om op de locatie te (blijven) wonen.

Download het rapport.