Gebiedsanalyse Ten Boer

29 augustus 2022

 

met statistieken uit 2020 en 2021.
Een beeld over bevolking, wonen, bedrijvigheid en leefbaarheid per buurt gelegen binnen het gebiedsdeel. Wat is er binnen het gebied aan de hand en wat zijn belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten.
Deze gebiedsanalyse gaat over het gebiedsdeel Ten Boer.

Gebiedsanalyse Ten Boer