Werkgelegenheid en bedrijvendynamiek 2021-2022 in de gemeente Groningen

9 augustus 2023

In het rapport staat een uitsplitsing van het aantal (bedrijfs)vestigingen en banen in de gemeente Groningen naar: grootteklasse, branche, speerpuntsectoren en werklocaties. Daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures en de toekomstverwachting van het personeel bij de vestigingen.

Al laatste besteden we aandacht aan de bedrijvendynamiek en kijken we dit jaar naar vertrekkende vestigingen.

Werkgelegenheid en bedrijvendynamiek 2021-2022 in de gemeente Groningen