Scanauto bekend bij Inwonerspanel

9 maart 2021

Sinds een paar jaren doet de gemeente Groningen parkeercontrole met behulp van een scanauto. Deze auto rijdt door de stad en controleert of de daar geparkeerde auto’s het recht hebben om daar te staan. In samenwerking met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft OIS onderzoek gedaan naar de scanauto en betaald parkeren in het algemeen.

Voor het onderzoek legden we een enquête voor aan de leden van Inwonerspanel Groningen Gehoord. Ruim 4.000 leden namen de moeite om de enquête in te vullen. Van de deelnemende panelleden is het merendeel in het bezit van een auto en hebben de meesten ook gebruik gemaakt van betaald parkeren in de gemeente Groningen. Zij parkeerden vooral in de Binnenstad / Binnenstad-Oost of in Haren. Zes op de tien respondenten geven aan altijd te betalen voor het parkeren of die intentie hebben. Een kwart geeft aan soms niet te betalen omdat ze slechts kort parkeren.

Het grootste deel van de panelleden heeft wel van de scanauto gehoord. Daarentegen is het niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de scanauto precies gebruikt. Zij weten bijvoorbeeld niet goed welke gegevens de scanauto precies verzamelt. Van de respondenten die in een gebied met betaald parkeren wonen, denkt ruim 60% dat de scanauto elke dag minimaal één keer hun buurt controleert. De overige respondenten denken dat dit minder gebeurt, waarvan de meesten denken dat dit wekelijks gebeurt.

We vroegen het panel ook wat zij vonden van het uiterlijk van de scanauto. Daarover waren de meeste respondenten tevreden. Driekwart van de respondenten geeft daarnaast aan dat zij de scanauto een geschikte manier vinden om te controleren op betaald parkeren.

Lees hier de volledige rapportage.