Statushouders Groningen

6 juni 2019

In samenwerking met Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft Urban Data Center (UDC) regio Groningen een monitor samengesteld over de statushouders die zich, na hun periode in een opvanglocatie van het COA, in de gemeente hebben gevestigd. In deze monitor is jaarlijks een nieuwe groep statushouders gevolgd. Per jaar worden enkele kenmerken weergegeven. Hierbij is gekeken naar hun huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit. Van de statushouders worden tevens verschillende achtergrondkenmerken weergegeven, zoals nationaliteit, geslacht en leeftijd. Daarnaast worden Groningse statushouders vergeleken met de statushouders in Den Haag en de rest van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht).

Klik hier voor het dashboard en de bijbehorende tabellen
Klik hier voor de factsheet Monitor Statushouders