Jongeren in Groningen in 2004

1 juni 2004

In 2004 hebben 1.981 basisonderwijsleerlingen (BaO) en 1.314 voortgezet onderwijs leerlingen (VO) uit de gehele provincie Groningen de jeugdgezondheidsenquete van de GGD Groningen ingevuld.
De vragenlijsten zijn ingevuld door leerlingen uit groep 6 en 8 van het basisonderwijs en uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. een op de tien basisschoolleerlingen groeit momenteel op in een eenoudergezin tegenover een op de acht leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Verder is veertien procent van deze leerlingen van allochtone afkomst (1e en 2e generatie).