Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid

11 november 2014

De gemeente Groningen heeft dit najaar een grootscheepse enquête gehouden naar leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Meer dan 7.000 willekeurig gekozen burgers hebben hun mening gegeven.
Als de uitkomsten bekend zijn, publiceren we die op deze website. Leden van het Stadspanel en abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen dan bericht per e-mail.
Sinds 1996 is elke twee jaar een grote inwonersenquête uitgevoerd. Bekijk eerdere rapportages.

De gemeente Groningen wil graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen. Daarom heeft de gemeente dit najaar voor de 10e keer een grootscheepse enquête gehouden. We hebben meer dan 7.000 willekeurig gekozen burgers gevraagd om hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt. De helft hebben we opgebeld, de andere helft hebben we gevraagd de enquête op internet in te vullen.

Anoniem
Mensen die meedoen aan onze enquêtes blijven anoniem. In rapportages komen ook nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Beijum. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus, en daar houden wij ons aan.