Analyses gebieden gemeente Groningen

Voor alle zeven gebieden in de gemeente Groningen maakten we een analyse, een gebiedsanalyse. Wat is er in het gebied aan de hand? Wat zijn belangrijke veranderingen in het gebied en wat vraag aandacht?

De gebiedsanalyses geven snel een beeld van het gebied. Met feiten en de ervaring en mening van de inwoners. Veel gegevens komen uit de wijkkompassen (zie link onderaan). Deze krijgen elke twee jaar verse gegevens. Onder meer uit de Enquête Leefbaarheid. In 2022 vulden 17.000 inwoners die in.

De aandacht gaat uit naar wat opvalt. De kleur van de figuren en kaarten laat zien hoe de situatie is. Groen betekent gunstiger dan gemiddeld, geel is gemiddeld en rood is ongunstiger dan gemiddeld.

Zo blijkt dat het Centrum te maken heeft met grootstedelijke problemen. Het dorpse en landelijke karakter van Haren en Ten Boer vraagt om bijzondere aandacht. In delen van de Oude Wijken, West en Oost hebben inwoners te maken met stapeling van problemen. En in Zuid zijn hier en daar specifieke punten van aandacht.

De gebiedsanalyses vormen de start van de zogenaamde gebiedscyclus voor de gemeente Groningen. Dit is een terugkerend proces van beleid maken en uitvoeren. De gebiedscyclus sluit aan bij het coalitieakkoord: de afspraken tussen de politieke partijen in het college van burgemeester en wethouders. En ook bij de jaarlijkse begroting van de gemeente.

Download

Meer details en de wijkkompassen zijn te vinden op basismonitor-groningen.nl

De analyses die we in 2022 maakten zijn ook nog beschikbaar